Widyaiswara / Pengajar / Instruktur


Selamat datang calon peserta diklat.

Hi. RM SOPIAN, SH. MM.

Pembina Utama Madya (IV/d)

Ir. Rili Pujiana S, M.M.

Pembina Utama (IV/e)

Ir. Suwartopo, M.M.

Pembina Utama (IV/e)

Ir. Taufik Hidayat, MM., M.EP

Pembina Utama Madya (IV/d)

Ir. Yulizar Komala S, M.T.A.

Pembina Utama (IV/e)

Ivo Miduwanto, S.K.M., M.Kes.

Penata Tingkat I (III/d)