Widyaiswara / Pengajar / Instruktur


Selamat datang calon peserta diklat.

Narasumber WI Daerah

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nurwidi Sayekti, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

Rahmat Susanto, S.K.M., M.Kes.

Penata Tingkat I (III/d)

Rohadi, S.H., M.Kes.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Soeyanto, S.I.P., GDA, M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Syarifudin, M.S.E.

Pembina (IV/a)